Anatomia 2008-01-28

ANATOMIA 2008-01-28

(ENBRIOLOGIA, BEHEKO GORPUTZ ADARRA): Amale Caballero eta Juan Mendizabal

 

Enbriologia:

 

 1. Zein da okerra 4-8 astei buruz? (cual no se corresponde con el periodo entre las 4-8 semanas)
  1. 5.astean bihotza taupadak ematen hasten da (22. egunean hasten da)

(los latidos del corazón empiezan en la quinta semana) [día 22]

 

 1. Somitei buruz zein erantzun da zuzena? (cual de las siguientes respuestas es correcta en lo referido a los somitas)
  1. Gorputzeko segmentazioa adierazten dute (muestran la segmentación del cuerpo)

  2. Haurdunaldian zenbakia konstante mantentzen da (durante el embarazo mantienen un número constante)

 

 1. (sistema benosoko galdera bat)

  1. gibeleko lotailu borobila(ezkerreko zilbor-hesteko benaren arrastoa, erantzun hau okerra dela uste dut)

 

 1. Zein da hauetatik okerra? (Cual de las siguientes relaciones es incorrecta?)
  1. 1. Arkua-meckel-trigeminoa (Primer arco-meckel-trigémino)
  2. 2.arkua – Reichert kartilagoa –glosofaringeoa

 

 1. Noiz osatzen da aurikulen tabikazioa? (Cuando ocurre la tabicación de las aurículas?)
  1. Arnasketa egitean (al respirar)

 

 1. Zer sortzen du plakoda optikoak? (Que crea la placoda óptica?)
  1. Kristalinoa (Cristalino)
  2. Erretina

 

 1. Erdiko hesteari buruz zein erantzun da okerra (Respuesta incorrecta en lo relativo al intestino medio)
  1. Duodeno osoa eratzen du (forma el duodeno)
  2. Goiko arteria mesenterikoak odoleztatzen du (la arteria mesenterica lo irriga)

  3. Tolestatzea hernian jasaten du (al doblarse forma la hernia)

 

 1. Noiz eratzen da giltzurrun definitiboa? (Cuando se crea el riñón definitivo?)
  1. Blastema eta iema uretrala (Blastima y yema uretral)

 

 1. Zerekin dago erlazionatua ertz mugatzailea? (Con que está relacionado el surco limitante?)
  1. Sistema begetatiboarekin (con el sistema begetativo)
  2. Telentzefaloaren banaketarekin (con la división del telencefalo)

 

 1. Telentzefaloaren zein baieztapen da zuzena (que afirmación sobre el telencefalo es correcta(
  1. Kortexa oso garatua dago (el cortex está muy desarrollado)

 

 

 

Anatomia orokorra:

 

 1. Zein arteriak irrigatzen du latisimoa? (que arteria irriga el latisimo)
  1. Torako dortsalak (la toraco-dorsal)

 

 1. Zein baieztapen da zuzena (que afirmación es correcta)
  1. Atzeko lotailu longitudinala kanale errakideoan dago (el ligamento posterior longitudinal se encuentra en el canal raquideo)
  2. Lotailu horia diskoen artean dago (el ligamento amarillo está entre los discos)

 

 1. Zein mugimendu egiten dituzte tibia-perone-astragalo giltzadurak? (cual de los siguientes movimientos los realiza la articulación tibia-perone-astragalo)
  1. Tolestura eta hedadura (flexion y extensión)
  2. Inbertsio/ebertsio

  3. Zirkundukzio

  4. biraketak (viraje)

  5. Mugimendu guztiak egiten ditu (hace todos los movimientos)

 

 1. Zein mugimendu ez du egiten sartorioak? (cual de los siguientes no los hace el sartorio?)

  1. Belauna hedatu (extender la rodilla)
  2. Belaunaren barneko biraketa (viraje interno de la rodilla)

  3. Aldakaren kanpo biraketa (viraje externo de la rodilla)

  4. Aldaka tolestu (flexión de la cadera)

  5. Mugimendu guztiak egiten ditu (realiza todos los movimientos)

 

 1. Zein da nerbio hertsiak inerbatzen duen azalekoena? (cual es el músculo más superficial del nerbio obturador?)
  1. Hurbiltzaile ertaina (abductor mediando)

  2. Hurbiltzaile txikia (abductor pequeño

  3. Hurbiltzaile handia (abductor mayor)

  4. Kanpoko hertsia (obtuador externo)

 

 1. Ondoko muskuluetatik zein da albokoena? (cual de los siguientes músculos es el más lateral?)
  1. Ilio kostala

  2. Longisimoa

  3. Epiespinosoa

  4. Multifidoa

 

 1. 1.behatzaren hurbiltzailearen erdiko ezarlekua (inserción del abductor del primer dedo del pie)
  1. kanpoko hezur sesamoideoa (sesamoideo externo)
  2. 1.behatzaren metatartsianoaren oinarria/base

  3. 1.behatzaren metatartsianoaren diafisia

  4. 1.behatzaren metatartsianoaren burua/cabeza

 

 1. Tibia atzeko arteriari buruz zein dago gaizki: (sobre la arteria tibial posterior cual es incorrecta)
  1. arteria pedian amaitzen da (termina en la arteria pedia)

 

 1. Nerbio ziatikoaren ibilbideari buruz zein da okerra: (cual es incorrecta sobre el recorrido del nervio ciático)
  1. azaleko arteria femoralaren kidea da (es pareja de la arteria femoral superficial)

 

 1. Zein da azalekoen gune popliteoan: (cual es la más superficial en la zona poplitea)

  1. Tibia atzeko nerbioa (nervio tibial posterior)

  2. Peroneo komuneko nerbioa

  3. Arteria popliteoa

  4. Zain popliteoa (vena poplitea)

Ahozko azterketa:

 

Azal ezazu:

 

 

 1. Sistema neuromuskular gluteoa,

 2. tibia hezurra (zein maleolo da eta zer igarotzen da bertatik?),

 3. zirkulazio aparatua eta eremua kardiogenikoa belortzioan
 4. triangelu subokzipitala

 

 

 1. Atlas eta axis ornoak (zein da giltzadura subokzipital-atloideoa, non dago kokaturik eta zer egiten du?)
 2. arterial femoral sakona (erlazioak, kokapena eta adarrak)
 3. poltsa faringeoak belortzioan

 4. oinpea belortzioan.

 

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: